Cao Duy Anh

from Việt Nam with love ❤️

Tôi là

Giới thiệu

Bạn cũng không cần biết nhiều về tôi.

Server Management & Developer.

Ừ tôi cũng thiết kế một số thứ, phát triển một số project. Ít thôi nhưng tôi yêu thích những thứ tôi làm

  • Sinh nhật: 20/10
  • Website: dabeecao.org
  • Số ĐT: +84869261804
  • Quê hương: Vĩnh Phúc - Việt Nam
  • Năm sinh: 1998
  • Trình độ: Lung tung
  • Email: contact@dabeecao.org
  • TTQH: ❤️NH

Thế là quá nhiều thông tin rồi.