Cao Duy Anh

from Việt Nam with love ❤️

Tôi là

Giới thiệu

Bạn cũng không cần biết nhiều về tôi.

Designer & Developer.

Ừ tôi cũng thiết kế một số thứ, phát triển một số project. Ít thôi nhưng tôi yêu thích những thứ tôi làm

  • Sinh nhật: 20/10
  • Website: thuthuatjb.com
  • Số ĐT: +84869261804
  • Nơi ở: Vinh Phuc - Viet Nam
  • Tuổi: 24
  • Trình độ: Bình thường
  • Email: dabeecao@gmail.com
  • TTQH: ❤️NH

Thế là quá nhiều thông tin rồi, nhất là thời đại bán thông tin như bây giờ.